Privacy Policy

Future Forward Brand Newmedia Future Forward BrandNewmedia, gevestigd aan:

 • Nicolaas Pieckstraat 12
 • 3232 BP, Brielle
 • Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerkingvan persoonsgegevenszoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • Contactgegevens:

 • https://sustainablesignage.nl/
 • Pieckstraat 12
 • 3232 BP, Brielle
 • Nederland +31 (0)181 413 112
 • Persoonsgegevens die wij verwerken

  Future Forward Brand Newmedia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Future Forward Brand Newmedia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Future Forward Brand Newmedia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bovenstaande gegevens bewaren wij niet in ons systeem en worden direct doorgestuurd naar ons Sales team voor contact. Die nemen contact op en slaan de gegevens verder ook niet op.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hunkinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@futureforward.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Future Forward Brand Newmedia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Future Forward Brand Newmedia) tussen zit.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Future Forward Brand Newmedia verstrekt geen gegevens aan derden.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Future Forward Brand Newmedia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Future Forward Brand Newmedia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@futureforward.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan hetpaspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Future Forward Brand Newmedia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Future Forward Brand Newmedia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@futureforward.nl.

  Sustainable Signage is een uitgave en product van

  Future Forward B.V.

  Member van de FFWD Tech Group B.V.

  Nicolaas Pieckstraat 12 , Brielle

  Telefoonnummer : 0181 – 413112

  Email : info@futureforward.nl

  Maandag t/m vrijdag

  09:00 t/m 17:30

  Nieuwsbrief

  Schrijf u in voor onze mailinglijst en blijf op de hoogte van de laatste gebeurtenissen en promoties.

  sustainablesignage.nl Privacybeleid